Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove oslávila sviatok svojho patróna

Košice, 26. apríl (TS KE) Sviatok patróna školy svätého a slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja oslávila Cirkevná základná škola v Trebišove archijerejskou sv. liturgiou, ktorú 23. apríla slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

V homílii pripomenul žiakom a zamestnancom školy, že hoci dnes nie je násilne bránené vyznávať vieru, napriek tomu mnohí mladí odmietajú chodiť do chrámu a priznávať sa ku Kristovi. Vysvetlil, že v minulosti sa vyšetrovalo kto kedy prišiel do chrámu, preto je treba si vážiť slobodu vyznávať Krista, za ktorú sv. Juraj zaplatil svojim životom.

V závere sv. liturgie riaditeľka školy Ľudmila Bumberová poďakovala prítomným kňazom a hosťom, že prijali pozvanie osláviť sv. Juraja v školskej kaplnke. Vladyka Milan tiež zablahoželal vybraným žiakom za dosiahnuté športové úspechy, keďže škola má aj takúto profiláciu.

TS KE informovalo vedenie CZŠ