Collegium humanum Warsaw management university zahájil akademický rok v Trebišove

Košice, 24. október (TSKE) Slávnostnou svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR, bol 20. októbra zahájený nový akademický rok 2018/2019 na COLLEGIUM HUMANUM WARSAW MANAGEMENT UNIVERSITY v Trebišove v bakalárskej a magisterskej úrovni štúdia v odboroch Manažment a marketing cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie resp. Medzinárodný manažment cestovného ruchu: Hotelierstvo a gastronómia.

Pri tejto historickej udalosti pre Košickú eparchiu i mesto Trebišov sa v mene rektora Pawela Czarneckého, prihovoril Vojtech Tkáč. Listom sa poďakoval vladykovi Milanovi a jeho spolupracovníkom za podporu a vytvorenie podmienok pre vznik a otvorenie konzultačno-náborového centra v Trebišove. Akademickej obci pôsobiacej v Trebišove zaželal veľa zdravia a radosti pri štúdiu na WMU.

V príhovore Vlastimila Bajužika, zazneli slová poďakovania za COLLEGIUM HUMANUM WARSAW MANAGEMENT UNIVERSITY, ktorá vytvorila možnosti pre štúdium poslucháčov z regiónu a slová zodpovednosti pri prednášaní a prijímaní vedomosti prednášajúcich ako aj poslucháčov.

V závere sa prihovoril primátor mesta Marek Čižmár. Poukázal na jedinečný a historický fakt o otvorení a prítomnosti vysokej školy COLLEGIUM HUMANUM WARSAW MANAGEMENT UNIVERSITY na území mesta.

Slávnostné pohostenie sa konalo v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, kde prebieha aj prednáškový proces štúdia.

TSKE informoval Vlastimil Bajužik.