Cyklisti Košickej eparchie spoznávali juh Zemplína

Košice, 2. máj (TS KE) Cyklisti Košickej eparchie sa 1. mája zúčastnili každoročnej už šiestej cyklotúry Trebišovského protopresbyterátu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. Štart sa tradične konal v trebišovskej Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Vyše 250 mladých v čele s vladykom Milanom sa vybrali z Trebišova po farnostiach protopresbyterátu, pričom navštívili chrámy v obciach Zemplínske Hradište, Stanča, Nižný Žipov, Michaľany a Veľká Tŕňa. Cyklotúra tak prešla počas šiestich rokoch už všetkými farnosťami tohto protopresbyterátu.

Zastávky v chrámoch boli spojené s modlitbou desiatku radostného ruženca, miestny kňaz priblížil mladým farnosť, v ktorej sa práve nachádzali, a nechýbalo občerstvenie, ktoré pripravili miestni farníci. Podujatie sa po vyše štyridsiatich kilometroch zakončilo v kultúrnom dome obce Veľká Tŕňa, kde bol pre účastníkov cyklotúry pripravený guláš.

Akciu každoročne organizujú kňazi Rady pre mládež Košickej eparchie v spolupráci s obvodným dopravným policajným oddelením.

TS KE informoval Emil Zorvan