Cyklotúra Košickej eparchie po farnostiach Zemplína

Košice, 6. máj (TSKE) Vyše dvesto členný pelotón tvorený mladými, rodinami s deťmi a kňazmi Košickej eparchie v prvý májový deň vyštartoval s požehnaním vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, už na 20. ročník tradičnej májovej cyklotúry. V úvode sa všetci účastníci stretli v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove. Po modlitbe a základných inštrukciách všetci spoločne vyrazili na približne 40 kilometrovú trasu. Tá viedla z Trebišova cez Malý Ruskov, Plechotice, Sečovce, Kravany, Stankovce, Albínov – mestská časť Sečoviec až do Dvorianok, kde sa nachádza Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Priestor na oddych a doplnenie síl ponúklo päť zastavení v jednotlivých cerkvách ležiacich na trase cyklotúry. Pri každom zastavení sa cyklopútnici pomodlili jeden desiatok ruženca a vypočuli si krátke zamyslenie. Miestny kňaz vždy v krátkosti predstavil aj danú farnosť a chrám. Fyzické sily napokon dodali dobroty, ktoré pripravili veriaci jednotlivých farností. V cieli cyklotúry si všetci zúčastnení mohli pochutnať na skvelom guláši miestnych poľovníkov.

Organizáciu cyklotúry zastrešovala Rada pre mládež pod vedením otca Mareka Kovaľa, jej dlhoročného člena.

TSKE informovala Rada pre mládež Košickej eparchie

Foto: Rada pre mládež Košickej eparchie