Deti objavovali poklad uložený medzi zelenými ratolesťami

Košice, 13. jún (TSKE) Vo štvrtok 13. júna zavítali do košickej katedrály žiaci štvrtého ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach. V tento deň je podľa latinského kalendára sviatok svätého Antona Paduánskeho – patróna pri hľadaní stratených vecí. Žiaci a ich učiteľky však neprosili sv. Antona o pomoc pri hľadaní stratených vecí, ale práve naopak. Bol to deň, v ktorom napoludnie našli relikviár z Ríma, ktorý je uložený v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Školákov v katedrále privítal gréckokatolícky kňaz Martin Mráz. V spolupráci so žiakmi im priblížil špecifiká a krásy byzantského obradu. Okrem priestorov chrámu vyzdobeného zelenými ratolesťami deti obzvlášť obdivovali vzácny relikviár. Ten ukrýval 144 drobných ale cenných relikvií svätcov. Jedinečné pozostatky sv. Mikuláša, sv. Moniky, sv. Petra a Pavla či relikvia Svätého Kríža ich nachvíľu spojili so životmi svätcov a nadlho obohatili ich vieru. Úcta k relikviám má veľmi dlhú históriu a deti ako aj ich učiteľky boli radi, že im táto vzácnosť priniesla účasť na svätosti a milosti v období Turíc.

TSKE informovali: Lenka Korfantová a Monika Paľovčíková 

Foto: Monika Paľovčíková