Deti v Trebišove prežili krížovú cestu s Ježišom

Košice, 1. apríl (TSKE) Učitelia Cirkevnej základnej školy a materskou školou sv. Juraja pod vedením Miriam Chylovej a sestry Pavly Dutkovej OSBM usporiadali v piatok 29. marca pre deti v Trebišove pôstnu aktivitu s názvom: „S Ježišom na krížovej ceste“. Približne 60 detí vo veku od 5 do 10 rokov spoznávalo tajomstvá Ježišovho utrpenia na jednotlivých zastaveniach interaktívnej krížovej cesty.

Celé podujatie otvoril riaditeľ školy Martin Uporský, keď privítal všetkých prítomných.. Nasledovala hraná scénka Kristovho zajatia v Getsemanskej záhrade, ktorú si pripravili starší žiaci pod vedením svojich učiteľov. Keď Ježiša odviedli vojaci, nasledovala spoločná modlitba a úvodné slovo duchovného správcu školy o. Tomáša Haburaja o Ježišovom utrpení. Potom sa žiaci rozdelili do jednotlivých skupín, podľa farby krížov, ktoré žiaci dostali pri vstupe. Na tieto krížiky zbierali nálepky jednotlivých zastavení krížovej cesty. Deti si na týchto zastaveniach vyskúšali napríklad nesenie kríža cez prekážky, tiež prezliekanie zo šiat, či schopnosť padať na športovom stanovisku. Vytvorili aj spoločnú mozaiku kríža, Ježišovu potupenú tvár, či srdce, na ktoré vpísali svoje hriechy.

Záver podujatia zavŕšila spoločná svätá liturgia v školskej kaplnke, ktorú slávil duchovný správca Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove otec Milan Kmec. V homílii žiakom názorne priblížil rozdiel medzi virtuálnou a reálnou cestou, či poukázal na potrebu Ježišovho svetla, ktoré je treba zapáliť a chrániť vo svojej duši.

TSKE informovalo vedenie školy.

Foto: archív školy