Druhý Sviatok vianočný prežili v Trebišove s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 27. december (TSKE) Vo sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke 26. decembra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, navštívil farnosť Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove.

V homílii vladyka zdôraznil, že aj keď budú splnené všetky vonkajšie predpoklady pre radosť, ale srdcia ľudí nebudú dotknuté Božou láskou, len veľmi ťažko bude prežiť radosť Vianoc. Poukázal aj na strach, ktorý sa skrze prijatie Boha v jasličkách, môže zmeniť na novú, pravdivú radosť zo života. Na konci veriacim zaželal radosť z blízkosti Boha, ktorý sa z lásky k človeku narodil v Betleheme. Po svätej liturgii nasledovalo vianočné pásmo folklórneho súboru Studzenka z Plechotíc.

V poobedných hodinách vladyka Milan požehnal miestnych koledníkov Dobrej noviny a vyslal ich ohlasovať radostnú zvesť narodenia Ježiška do ulíc nášho mesta.

TSKE informovala Alžbeta Semanová.

Foto: Bibiána Semanová