Katechéti a kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad posolstvom biblických kníh

Košice, 25. október (TSKE) Katechetický úrad Košickej eparchie usporiadal 24. októbra už druhý metodický seminár v tomto školskom roku. Seminár katechéti spolu s kňazmi začali modlitbou Tretej hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu. Následne po privítaní hostí riaditeľom katechetického úradu otcom Jánom Ducárom rozobral otec Milan Diheneščík, duchovný správca Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove, tri vybrané biblické knihy, ktoré sú predmetom tohtoročnej Biblickej olympiády a Biblickej súťaže a to knihu Rút, Prvú knihu kráľov a Evanjelium podľa Matúša. Vo svojej exegéze sa zameral na spoločnú tému týchto kníh, a na skutočnosť, že len prostredníctvom vernosti Bohu môžeme vstúpiť do Nebeského kráľovstva.

TSKE informovala DKÚ Košickej eparchie.