Košická eparchia oslávila svojich patrónov

Košice, 8. júl (TSKE) Veriaci Košickej eparchie sa 4. - 5. júla v Sečovciach pripomenuli svojich patrónov – sv. Konštantína-Cyrila a Metoda. Sečovský chrám, ktorý je zasvätený týmto dvom solúnskym bratom, je od roku 1997 dôležitým pútnickým miestom Košickej eparchie. Tu v roku 1997 vladyka Milan Chautur vyhlásil sv. Konštantína-Cyrila a Metoda za patrónov Košického apoštolského exarchátu – priameho predchodcu Košickej eparchie a tu sa odvtedy stretávajú gréckokatolíci zo Zemplína, Abova a Spiša, aby sa k nim modlili.

Po bohatom duchovnom programe vyvrcholilo celé dvojenie slávnostnou archijerejskou sv. liturgiou, ktorú spolu s košický eparchom slávilo početné kňazstvo Košickej eparchie a hostia zo Slovenska i zo zahraničia. V homílii sa prítomným prihovoril košický protosynkel archimandrita Jaroslav Lajčiak. Poukázal na to, že misia solúnskych bratov nie je len zašlou slávou minulosti, ale jasným odkazom pre budúcnosť. Ich pôsobenie na našom území je aj dnes inšpiráciou pre kňazov a laikov, mužov a ženy, starých či mladých v tom, ako môžu hodnoty kresťanstva meniť tento svet.

Celá slávnosť, ktorú spevom doprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc, bola zakončená prečítaním Jánovho prológu v cirkevnej slovančine.

TSKE