Košické maďarské spoločenstvo dostalo do daru nový maďarský preklad evanjeliára

Košice, 31. júl (TSKE) Maďarské spoločenstvo pri farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach–Staré Mesto dostalo 29. júla nový maďarský preklad evanjeliára. Maďarskí veriaci na Slovensku, ale aj v metropólii Hajdúdorog, v Mukačevskej eparchii či Srbsku a Rumunsku, používali doteraz liturgický preklad z prelomu 19. – 20. storočia, ktorý sa stal zastaralým a ťažko zrozumiteľným. Spoluautorom prekladu bol aj otec Róbert Jáger, duchovný správca košického maďarského spoločenstva. Evanjeliár bol publikovaný z príležitosti príprav na Svetový eucharistický kongres, ktorý sa uskutoční v Budapešti v roku 2020. Otec Róbert daroval tento evanjeliár spoločenstvu pri katedrále a vyzdvihol, že stretávanie sa pri liturgii, spoločných modlitbách, ale aj pútiach a biblických hodinkách všetkým prinieslo skúsenosť, o ktorej sa píše v knihe Múdrosti: Lebo ani zelina, ani náplasť ich nevyliečili, ale tvoje slovo, Pane, ktoré lieči všetko (Mudr. 16,12).

Pri tejto liturgii sa otec Róbert s týmto maďarským spoločenstvom rozlúčil, keďže od 1. augusta, košický eparcha Milan Chautur CSsR menoval za nového duchovného správcu otca Vojtecha Boháča ml.