Miništrantsky tábor v gréckokatolíckom kňazskom seminári

Košice, 8. júl (TSKE) Začiatkom letných prázdnin 30. júna – 4. júla, sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove konal Miništrantský tábor. Tému tábora „Prebuďme vieru“ zvolili miništranti ešte minulý rok.

Účastníkov tábora privítal v nedeľu popoludní aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý pripomenul miništrantom aj animátorom, že slúžia na Božiu slávu a za príklad dal slovanských vierozvestcov – svätých Cyrila a Metoda.

Program nasledujúcich dní zahŕňal liturgie a rôzne ranné či večerné modlitby, prednášky, práce v skupinkách, ale 36 účastníkov tábora spoznalo aj prešovskú Kalváriu, prešovský arcibiskupský úrad, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa či priľahlú kryptu. V stredu poobede si miništranti taktiež zahrali futbalový turnaj na seminárnom ihrisku.

Počas tábora bola zvolená téma budúcoročného tábora: ,,Túžim ti slúžiť“. Štvrtok ráno miništrantov čakala posledná táborová liturgia, po ktorej im prefekt seminára otec Marek Belej, ktorý sa staral o miništrantov počas celého tábora, rozdal účastnícke diplomy.

TSKE informoval Marek Bogdáň.

Foto: Branko Belej