Mladí Košického protopresbyterátu sa učili bojovať so zlom

Košice, 12. február (TS KE) Do pastoračného centra Košickej eparchie v Dvoriankach zavítali 9. - 11. februára mladí z Košického protopresbyterátu na už 13. tematický víkend TeVí. Témou víkendu bola existencia diabla, jeho pôsobenie, ale aj zbrane duchovného boja a ich používanie. Spoločne s hosťom otcom Jozefom Harvilkom, špirituálom Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove, sa stretávali na katechézach, diskusii, či práci v skupinke.

O kráse spoločnej modlitby sa mladí presvedčili na liturgiách, ale aj na polnočnici a večierni. Nechýbal priestor na zmeranie si svojich síl pri úlohách, ktoré otestovali flexibilitu, diplomaciu, inteligenciu, či tímového ducha pri rôznych hrách, ako pevnosť Boyard či TeVí Game show, ktoré okrem zábavy v sebe niesli myšlienku duchovného zápasu o skutočný poklad. Takto upevnení v Božom víťazstve nad zlým, obohatení novými vedomosťami, zocelení mnohými novými priateľstvami a rozhodnutím žiť s Ježišom, mladí vstúpili do Veľkého pôstu.

TS KE informovala Anna Riníková