Mladí z Košickej eparchie podporili život

Košice, 9. október (TSKE) V Bratislave sa 22. septembra konal 3. Národný pochod za život. Organizátori ocenili veľký počet mladých účastníkov Pochodu, súčasťou ktorých boli aj mladí ľudia z Košickej eparchie. Myšlienka zúčastniť sa Národného pochodu za život ako spoločenstvo mladých Košickej eparchie zaznela po prvýkrát už v apríli tohto roka počas Kvetného víkendu. I ďalšie aktivity Rady pre mládež Košickej eparchie ponúkli priestor nielen na pozvanie mladých zúčastniť sa Národného pochodu za život, ale tiež zamyslieť sa nad problematikou ochrany počatého života od počatia po prirodzenú smrť, či vnímania exkluzivity manželského vzťahu muža a ženy.

Na Národný pochod za život vyštartovali mladí Košickej eparchie spoločným autobusom už v sobotu ráno. Dobrá nálada, družné debaty, hry, zamyslenie sa nad témami Pochodu, či modlitba Časoslova i posvätného ruženca na úmysel ochrany ľudského života naplnili takmer osem hodinovú cestu do hlavného mesta. Po ubytovaní v Spojenej škole sv. Vincenta de Paul

sa mladí zhromaždili v Dóme sv. Martina na spoločnej sv. omši. Tu sa k ním pridali aj ďalší mladí z Košickej eparchie, ktorí v Bratislave študujú, pracujú, alebo pricestovali so svojou farnosťou, či iným spôsobom, resp. sa Pochodu za život zúčastnili ako dobrovoľníci. Po sv. omši nasledoval duchovný program v Inechaba expo aréne, počas ktorého mohli aj mladí Košickej eparchie napísať svoje modlitby a poďakovania na biele plachty, ktoré sa počas Pochodu niesli v predných líniách.

Nedeľné ráno otvorila slávnostná svätá omša. Po nej sa mladí pomaly presunuli s narastajúcim davom na Námestie slobody, kde sa pripojili k veľkému počtu  gréckokatolíkov z celého Slovenska. S odznakmi „Za najmenších z nás“ prešli vytýčenú trasu s nádejou, že toto kráčanie podnieti ku konkrétnym krokom za lepšiu  ochranu počatých detí. Pre vysoký počet účastníkom sa niektorým mladým ani nepodarilo prejsť celú trasu Pochodu. To však neuberalo na entuziazme a príjemnej atmosfére celej akcie.

Podobne ako cesta do Bratislavy i cesta z nej ubehla veľmi rýchlo a príjemne. S dobrým pocitom a aj s rozhodnutím pokračovať ďalej v boji za najmenších z nás sa mladí vrátili do svojich rodín, škôl a povinností. Avšak už nie ako mlčiaci dav, ale ako konkrétni ľudia, hrdinovia  ochotní obetovať svoje pohodlie a čas za život.

TSKE informoval Milan Kmec.

Foto: archív Rady pre mládež Košickej eparchie