Mladí zo Spišskej Novej Vsi sa zúčastnili duchovnej obnovy

Košice, 22. máj (TSKE) V Kláštore Najsvätejšej Trojice vo Vranove nad Topľou-Lomnica sa 17. – 19. mája konala duchovná obnova pre chlapcov z Farnosti Premenenia Pána zo Spišskej Novej Vsi. Program duchovnej obnovy viedol kaplán otec František Engel, ktorý cez príbeh Dávida a Goliáša účastníkom priblížil mužnnosť a odvahu v rôznych skúškach života. Katechézy boli dopĺňané aktivitami, pri ktorých si chlapci mohli vyskúšať aj výrobu praku, tak ako ho vyrobil aj Dávid pri súboji s Goliášom. Zavŕšením obnovy bola svätá liturgia v Nedeľu Samaritánky, pri ktorej v homílii otec priblížil, aké dôležitosť čerpať živú vodu z prameňa, ktorým je sám Kristus.

TSKE informovala Veronika Krauszová.

Foto: Michal Jartys