Na košickej odpustovej slávnosti v Slovinkách si veriaci pripomenuli sv. Juraja ako vzor moderného kresťana

Košice, 24. apríl (TS KE) V Cerkvi svätého veľkomučeníka a divotvorcu Juraja vo farnosti Slovinky sa 20. - 22. apríla konala celoeparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie. Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR a slávnostným kazateľom bol pomocný mukačevský biskup Nil Jurij Luščak OFM.

Slávenie sv. Juraja začalo v piatok slávnostným prinesením relikvií svätého Konštantína, ktoré počas celej odpustovej slávnosti boli k dispozícii k úcte všetkým pútnikom. Slúžiteľom svätej liturgie bol spišský protopresbyter otec Jaroslav Štefanko a kazateľom otec Martin Pavuk, správca farnosti Helcmanovce. V kázni zdôraznil, že to nebola len obyčajná kultúra, ktorú by boli svätí vierozvestci priniesli, ale kultúra života plynúca z Boha, ktorá určuje smer a cieľ života kresťana. Za účasti kňazov Spišskonovoveského protopresbyterátu nasledovalo vyslúženie sviatosti pomazania chorých a modlitby uzdravenia.

Sobotný program začal modlitbou molebenu k svätým Cyrilovi a Metodovi a pokračoval následným posvätením ozimín. Po veľkej večierni s požehnaním litijných darov nasledovala slávnostná svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol košický protosynkel otec Vladimír Tomko. Vo svojej homílii poukázal na poslanie veriaceho človeka vydávať svedectvo o zmŕtvychvstalom Kristovi v každodennom živote svojho povolania ako otca, matky, dieťaťa, starého rodiča, rehoľníka, či kňaza a vernosťou Kristovi v tých najobyčajnejších veciach každého dňa.

Odpustová slávnosť vyvrcholila v nedeľu molebenom k patrónovi farnosti svätému Jurajov a slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorá bola vysielaná v priamom prenose RTVS. Liturgiu slávil miestny eparcha Milan Chautur za účasti mnohých kňazov prevažne Spišskonovoveského protopresbyterátu a veľkého množstva veriacich. Vo svojej homílii vladyka Nil poukázal na kedysi silno kresťanskú Európu a v nej žijúceho človeka, ktorý dnes opúšťa svoje kresťanské korene. Za príklad moderného kresťana dal svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý sa i v čase prenasledovania cirkvi odvážne držal svojich koreňov. „Skadiaľ je v tebe taká odvaha? - opýtal sa cisársky dôstojník Magnetij.“ – túto odvahu mi dodáva pravda! – odpovedal Juraj. Aká pravda? Opýtal sa neveriaci pohan. – Ježiš Kristus, ktorého vy prenasledujete a ja som jeho služobníkom! – odpovedal mladý vojak“, citoval vladyka Nil zo svedectva života svätého Juraja vo svojej homílii. K tejto odvahe, ktorá je dielom a darom Svätého Ducha vyzval všetkých prítomných v chráme i tých, ktorí sledovali priamy prenos na televíznych obrazovkách. „Byť odvážnym, znamená byť svätým a takto vydávať svedectvo v tomto dnešnom svete. Pán nás volá k tejto svätosti, aby sme sa podelili so svojou radosťou a tak sa stali svedkami Vzkrieseného Krista,“ zakončil vladyka.

Slávnosť sa zakončila obchodom okolo chrámu s čítaniami evanjelií a modlitbou na získanie plnomocných odpustkov. Spevom liturgie viedol farský zbor Megalinarion zo Spišskej novej Vsi.

TS KE informoval Tomáš Mikunda.

Archívny záznam zo slávnosti:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13025/154373#39