Na Kvetnom víkende Košickej eparchie mladí čerpali odvahu kráčať v živote

Košice, 27. marec (TS KE) Slová archanjela Gabriela Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha, sa stali nosnou témou tohtoročného Kvetného víkendu Košickej eparchie, ktorý sa uskutočnil 23. – 25. marca v Trebišove.

Piatkový program sa odštartoval slávením svätej Božskej služby vopred posvätených darov v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove. Predsedal jej vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý sprevádzal mladých celým víkendom. Vo svojej homílii poukázal na to, že človek v Bohu nachádza odvahu nebáť sa dokonca ani vlastnej hriešnosti.

Večer mladých, ktorí využívali priestory Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove, „prepadli“ vojaci z 21. zmiešaného mechanizovaného prápora v Trebišove a predviedli boj z blízka. Na túto skúsenosť nadviazala katechéza a práca v skupinkách na tému Strach. Môžem ťa poraziť? Piatkový program zakončila modlitba Krížovej cesty ulicami Trebišova.

V sobotu prišiel katechézou mladých povzbudiť otec Marián Kuffa, farár a predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, na tému Milosť, ako zdroj odvahy. Nasledovala možnosť prijatia sviatosti zmierenia a eucharistie. Silu Božieho slova ako prameňa odvahy v sobotu poobede spoznávali mladí skrze životy svätých a blahoslavených gréckokatolíckej cirkvi. Počas modlitby večierne si od týchto mužov odvahy dokonca mohli odvahu aj vyprosiť uctením si ich relikvií. Večerný program v sobotu patril spoločenstvu ON zo Starej Ľubovne. Skrze piesne, slovo a scénky sprostredkovali účastníkom Kvetného víkendu svoje svedectvo o živote v spoločenstve.

Program Kvetného víkendu vyvrcholil v nedeľu slávením archijerejskej svätej liturgie s vladykom Milanom. Pozerať na život a jeho rozvoj v celistvosti a nenechať sa strhnúť davom, či iba emóciou danej chvíle bola nosná myšlienka jeho príhovoru. Ako vladyka vysvetlil: „Boh pozerá na náš život v jeho celistvosti a preto ho môže urobiť skutočne lepším.“

Záver programu Kvetného víkendu patril programu Mladí mladým. Pripravili ho mladí z Trebišovského protopresbyterátu, ktorý tohto roku hostil účastníkov Kvetného víkendu. Program bol spracovaný ako modlitba radostného ruženca. Jednotlivé tajomstvá vyjavili mladí skrze kroky mladého súčasného dievčaťa, ktoré sa rozhodlo sprostredkovať vieru svojmu kamarátovi.

„Určite sa v živote ešte zľaknete, alebo vás niečo vystraší. No tento víkend vám chceme ukázať, ako v Božej láske môžete čerpať odvahu postaviť sa a kráčať v živote“. Rada pre mládež Košickej eparchie verí, že tieto slová, ktoré v piatok na úvodnej katechéze mohlo počuť približne 170 mladých ľudí, našli počas Kvetného víkendu 2018 Košickej eparchie aj svoje naplnenie.

TS KE informovala Rade pre mládež Košickej eparchie

Viac fotografií z programu Kvetného víkendu môžete nájsť na facebookej stránke Rady pre mládež Košickej eparchie:
https://www.facebook.com/pg/radapremladezkosickejeparchie/
photos/?tab=album&album_id=1216392268498280


Tématické video z Kvetného víkendu:
https://www.facebook.com/radapremladezkosickejeparchie/
videos/1215981965205977/