Na Veľkonočný pondelok vladyka Milan Chautur posvätil ikonostas v Lastovciach

Košice, 3. apríl (TS KE) Košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR posvätil 2. apríla na Svetlý pondelok obnovený ikonostas v cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Lastovciach. Obnovenie ikonostasu bolo vyvrcholením rozsiahlej niekoľkoročnej rekonštrukcie interiéru chrámu.

Vladyka Milan vo svojom príhovore vyzval veriacich, aby sa v prežívaní viery zamerali na život, nie na smrť a aby svoje kresťanstvo žili presvedčivo ako dôkaz zmŕtvychvstania Ježiša. V závere slávnosti správca farnosti otec Marcel Gecej vyzdvihol náročnú a precíznu prácu reštaurátorky Veroniky Volochovej z Michalian a poďakoval všetkým dobrodincom, ktorí pomáhali pri realizácii.

Zavŕšením slávnosti bolo radostné Christos Voskrese, ktoré sa rozliehalo počas obchodu okolo chrámu spojeným s čítaniami štyroch evanjelií o Vzkriesení na všetky svetové strany.

TS KE informovala Silvia Gecejová.