Ples animátorov Košickej eparchie

Košice, 3. január (TSKE) V radostnej atmosfére sviatkov Narodenia Pána sa 28. decembra 2019 uskutočnil v Dvoriankach Ples animátorov Košickej eparchie. Zorganizovala ho Rada pre mládež Košickej eparchie ako poďakovanie za skvelú a obetavú prácu animátorov počas celého končiaceho sa roka.

„Ustavične sa radujte v Pánovi!“ (Flp 4, 4, zaznelo v homílii ako hlavná výzva pre nadchádzajúci večer. Posilnení Božím slovom a naplnení Kristom skrze eucharistiu sa animátori presunuli z miestneho chrámu do neďalekého kultúrneho domu. Po úvodnom prípitku bol známymi spoločnými tancami Venga a Belgickým tancom slávnostne otvorený ples. Slová z homílie sa doslova zhmotnili na parkete, v priateľských rozhovoroch, smiechu, či súťažiach. Radosť bolo cítiť a zažívať všade. Tí, ktorí už nadránom nevládali tancovať, sa presunuli do Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa, aby ešte tam v družných debatách nechali doznieť nádhernú atmosféru plesu.

Ples animátorov Košickej eparchie bol zavŕšený nasledujúci deň slávením sv. liturgie v miestnom chráme.

Všetkým animátorom patrí veľké poďakovanie nielen za skvelý čas strávený spoločne na plese, ale aj za obetavú prácu s mládežou počas celého roka.

TSKE informoval Milan Kmec

Foto: archív Rady pre mládež Košickej eparchie