Počas slávnosti k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie

Košice, 26. august (TSKE) V Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa 25. – 26. augusta konala odpustová slávnosť bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorá vyvrcholila nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou. Hlavným sláviteľom bol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha spolu s Andrijom Rakom CSsR, ľvovským protoihumenom, ktorý slávil aj sobotnú liturgiu vo sviatok bl. Metoda.

Duchovnú obnovu pred slávnosťou, ktorá začala v stredu, viedol František Boldy, misionár milosrdenstva a redemptorista. V sobotu sa taktiež uskutočnil už 6. ročník pešej púte z Nižného Hrabovca až do Michaloviec. Samotnej archijerejskej liturgii predchádzal akatist k Matke ustavičnej pomoci, ktorej známosť a úctu rozširujú redemptoristi už od roku 1866, kedy ich kongregáciu touto úlohou poveril pápež Pius IX. Celý odpust sprevádzal chrámový zbor sv. Jozefa, pod vedením Márie Gofusovej.

Počas liturgie vladyka Peter udelil poddiakonát a následne diakonské svätenie redemptoristovi Miroslavovi Liškovi, ktorý zložil večné sľuby 15. augusta. Bratislavský eparcha v kázni poukázal na ikonu bl. Metoda, ktorý drží v ruke zvitok s koledou. Povzbudil prítomných, aby zažívali duchovné Vianoce každý deň, teda aby sa v nich každý deň narodil Kristus. Vysvetlil, že Vianoce by nemali byť iba o zimnom materiálnom zhone, ale o zmene života – metanoi. Napokon v súvislosti s nedeľným evanjeliom o svadbe kráľovho syna a hosťoch, ktorí neboli hodní, prítomných vyzval, aby sa o svoje „svadobné rúcho“ starali a nestratili ho.

Na záver liturgie novopostavený diakon poďakoval vladykovi Petrovi a spolubratom redemptoristom. Slávnosť pokračovala molebenom k bl. Metodovi a myrovaním, po ktorom bola možnosť spoločného agapé v kláštornom areáli.

TSKE informoval Richard Fučko.