Pozvánka na podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ

Slovenský historický ústav v Ríme

Centrum Spirituality Východ – Západ Michala Lacka SJ,
vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity

Gréckokatolícka eparchia Košice

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda, Košice-Krásna

Mestská časť Košice-Krásna

Kaštieľ Krásna, n. o.

pozývajú

na slávnostné podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ (1920 – 1982)

Sobota, 18. januára 2020
10:00 Parastas v kaplnke Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka SJ (Komenského 14, Košice) – slúži archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej gréckokatolíckej eparchie
10:30 Kolokvium pre odbornú i laickú verejnosť o osobe a diele prof. Michala Lacka SJ v Centre spirituality Východ – Západ Michala Lacka SJ (Komenského 14, Košice)

Program kolokvia:
Úvodné slovo o Centre Spirituality Východ – Západ Michala Lacka SJ (Šimon Marinčák)
Michal Lacko SJ a slovenskí gréckokatolíci v Kanade (Daniel Černý)
Agent Štátnej bezpečnosti „MARÍNA“ a profesor Michal Lacko SJ (Daniel Atanáz Mandzák CSsR)
„Široké slovenské srdce v cudzom svete“ – Michal Lacko SJ a gréckokatolícka emigrácia: minulosť, prítomnosť a budúcnosť (Martin Mráz)
Diskusia a záver

Po skončení diskusie možnosť exkurzie v Centre spirituality, kde sa nachádzajú osobné dokumenty a fotografie zo života Michala Lacka SJ.

14:00 Panychída za prof. Michala Lacka SJ pri jeho hrobe (cintorín Rozália) – slúži protojerej Vladimír Varga, farár farnosti Košice-Nad Jazerom


Nedeľa, 19. januára 2020
10:30 Archijerejská liturgia v chráme sv. Cyrila a Metoda v Krásnej nad Hornádom – kazateľ: vladyka Ján Babjak SJ, spev: katedrálny zbor sv. Cyrila a Metod