Pred dvadsiatimi dvoma rokmi boli položené základy Košickej eparchie

Košice, 21. feburár (TSKE) Košický apoštolský exarchát, priameho predchodcu Košickej eparchie, zriadil pápež sv. Ján Pavol II. bulou Ecclesiales communitates 21. februára 1997 vyčlenením územia Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie. Za jeho exarchu bol menovaný vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý bol následne uvedený do úradu 2. marca 1997. Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach bol pri vzniku Košického exarchátu povýšený na katedrálu.

Svätý Otec Benedikt XVI. 30. januára 2008 povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu. Košická gréckokatolícka eparchia teritoriálne zodpovedá územiu Košického kraja a má rozlohu 6 751 km2. Na tomto území žije v 95 farnostiach cca. 85 000 gréckokatolíkov, o ktorých sa pastoračne stará 159 kňazov. Eparchia je rozčlenená do siedmich protopresbyterátov (dekanátov): Košice, Michalovce, Sečovce, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov a Maďarský protopresbyterát. Patrónmi eparchie sú slovanskí apoštolom rovní sv. Cyril a Metod. V roku 2005 bola dokončená a posvätená budova Biskupského úradu, kde sídlia všetky úrady biskupstva.

Vladyka Milan Chautur prijal biskupskú chirotóniu 29. februára 1992 a pôsobil ako pomocný biskup Prešovskej eparchie.

Po dvadsiatich dvoch rokoch kontinuálneho vývoja pod ochranou sv. Cyrila a Metoda, je v súčasnosti Košická eparchia integrálnou a stabilnou súčasťou cirkevno-spoločenského života na Slovensku s kompletne vybudovanými pastoračnými a administratívnymi štruktúrami.