Púť kresťanských pedagógov Košickej eparchie

Košice, 7. október (TSKE) V Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove sa 5. októbra v rámci programu fatimskej soboty konalo stretnutie riaditeľov, učiteľov, žiakov, ich rodičov, duchovných správcov a ostatných zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie.

Archijerejskej svätej liturgii, ktorá bola centrom slávenia fatimskej soboty, predchádzala modlitba posvätného ruženca a modlitba Tretieho času. V súvislosti s prebiehajúcim rokom prípravy na oslavy 350. výročia slzenia ikony Presvätej Bohorodičky na tomto pútnickom mieste sa konala prednáška o jednom z mariánskych pútnickych miest na svete na tému: Kibeho – Severná Afrika, Rwanda 1981, ktorú si pripravil duchovný správca otec Martin Pavúk.

Po svätej liturgii program pokračoval Molebenom k Presvätej Bohorodičke. Prítomní pútnici odchádzali od Nebeskej Matky s modlitbou za zodpovednosť rodičov pri výchove detí a mládeže, za cirkev a pedagógov cirkevných škôl, ktorí sú nápomocní pri zachovávaní viery v srdciach im zverených žiakov.

TSKE informovala Adriana Horňáková.

Foto: Adriana Horňáková