Púť po drevených chrámoch

Košice, 23. jún (TSKE) Asi 50 pútnikov predovšetkým z obce Družstevná pri Hornáde, ktorá patrí do farnosti Košice – Staré Mesto, sa 22. júna zúčastnilo púte po drevených cerkvách. V sobraneckom okrese navštívili Chrám sv. archanjela Michala v Inovciach, kde históriu chrámu predstavil duchovný správca farnosti Podhoroď otec Stanislav Činčár. Následne v chráme spoločne pomodlili Akatist k sv. archanjelovi Michalovi. Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej predstavila sprievodkyňa Sakuličová. V tomto chráme pútnici spoločne slávili aj svätú liturgiu. Ďalšou zastávkou bol Chrám Nanebovstúpenia Pána v obci Šmigovec v okrese Snina. V chráme si veriaci prezreli kópie ikon, ktoré sa v ňom v minulosti nachádzali, a výstavu o drevených chrámoch v Nórsku. Poslednou zastávkou bol Chrám sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke, kde sa spoločne pomodlili Akatist k sv. Bazilovi Veľkému.

TSKE informovala Miroslava Stružáková.
Foto: Dávid Kováč, Miroslava Stružáková