Pútnici z Nacinej Vsi navštívili duchovné miesta v Poľsku

Košice, 21. august (TSKE) Veriaci z farnosti Nacina Ves sa 17. – 19. augusta zúčastnili už šiestej farskej púte. Tentokrát navštívili poľské miesta Zabawa, Czestochova, Zakopané. V pútnickom mieste v Zabawa sa veriaci modlili pri ostatkoch bl. panny a mučenice Karolíny Kozkowny, ktorá zomrela rukou vojaka počas 1. svetovej vojny, keď bránila svoju čistotu. Je vzorom už v tom, prežívala svoj život z Kristom, ako si ctila Eucharistiu a pomáhala vo farnosti. Po modlitbe v chráme v Zabawe veriaci peši putovali do neďalekej Wal-Rudy, kde sa bl. Karolina narodila a navštívili jej rodný dom. Veriaci spolu s otcom Radoslavom Záhorským, farárom farnosti Nacina Ves, sa modlili za svoje rodiny krížovú cestu, ktorá vedie neďalekým lesom, pričom miesto nájdenia tela bl. Karoliny je zároveň posledným zastavením krížovej cesty.

Púť pokračovala k Matke Božej Czestochovskej. Okrem slávenia Božskej liturgie sa pútnici zúčastnili aj slávnostného obradu odkrývania a zakrývania obrazu "Čiernej Madony". V kaplnke na Jasnej Gore sa spolu modlili Akatist k Presvätej Bohorodičke a svoje voľno obetovali osobnej modlitbe, stíšeniu sa a prehliadke kláštora Paulínov, ktorí toto miesto spravujú.

V tretí deň po rannej svätej liturgii na Jasnej Gore veriaci putovali do Zakopaného do Sanktuária Matky Božej Fatimskej, ktoré veriaci Poliaci postavili z vďaky za vyliečenie po atentáte na teraz už sv. Jána Pavla II. Po modlitbe Molebenu k Presvätej Bohorodičke si veriaci prezreli zaujímavý exteriér chrámu a nádvorie kláštora Palotínov. Svoju púť zakončili nádhernými výhľadmi na Zakopané a Vysoké Tatry z neďalekého kopca Gubalowka.

TSKE informovala Miroslava Záhorská