Slávnosť patróna cirkevnej školy sv. Juraja v Trebišove

Košice, 27. apríl (TSKE) Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja v Trebišove oslávila 26. apríla svojho patróna, svätého veľkomučeníka Juraja. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, v školskej kaplnke. Spolu s ním slávili otec Peter Orenič, riaditeľ Eparchiálneho školského úradu Košickej eparchie, otec Dušan Seman, trebišovský protopresbyter, a traja duchovní správcovia cirkevných škôl v Trebišove.

V homílii zazneli slová povzbudenia a radosti z Kristovho vzkriesenia, ktoré vladyka Milan adresoval prítomných deťom. Povzbudil ich, že aj svätý veľkomučeník Juraj, ktorý bol cisárskym vojakom sa radšej zriekol života, ako by mal zaprieť vzkrieseného Pána, ktorý dáva večnú slávu.

V závere slávnosti riaditeľ školy Martin Úporský poďakoval vladykovi za päťročnicu, ktorú škola oslávila a daroval mu futbalový dres s menom vladyku a logom školy. Celú atmosféru školskej odpustovej slávnosti dotvoril futbalový zápas medzi družstvom kňazov, ktoré viedol vladyka Milan, družstvom učiteľov pod vedením riaditeľa školy a družstvom žiakov, keďže škola má aj športové futbalové zameranie.

TSKE informovalo vedenie školy.

Foto: Miroslava Kačuráková