Svätá liturgia v Nedeľu Paschy

Na Archijerejskej sv. liturgii sa všetkým prihovoril nový protosynkel - generálny vikár, archimandrita Jaroslav Lajčiak. Zdôraznil, že Ježišovo víťazstvo nad smrťou nás pozýva nebyť smutnými kresťanmi Veľkého piatku, ale radostnými svedkami tajomstva Veľkonočnej nedele. V jej závere vladyka Milan poprial veriacim, aby živá nádej Veľkej Noci priniesla do ich rodín pokoj, lásku, s ktorou Kristus vykúpil tento svet a tiež Božie požehnanie a ochranu Presvätej Bohorodičky.