Trebišovskí gymnazisti putovali za bl. Ankou Kolesárovou

Košice, 2. október (TSKE) Študenti prvého a druhého ročníka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove spolu so svojimi triednymi učiteľmi, sr. Šebastiánou a duchovným správcom školy otcom Milanom Diheneščíkom navštívili 18. september Domček blahoslavenej Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Každoročná púť sa koná s cieľom spoznať život a životný odkaz mladej mučenice čistoty pre dnešného mladého človeka. Po svätej liturgii otec Pavol Hudák, rektor Domčeka, predstavil študentom katechézu, v ktorej sa dotkol mnohých tém, dôležitých a vždy aktuálnych pre  život mladých ľudí pre určenie svojho životného smerovania. Zdôraznil, že život blahoslavenej Anky sa pre nich  môže stať dôležitou a silnou inšpiráciou a impulzom postaviť svoj život a medziľudské vzťahy na pravých hodnotách, ako sú láska, vernosť a čistota.

Následne študenti navštívili miestny chrám, a uctili si hlavný relikviár s ostatkami blahoslavenej Anky. Napokon sa zastavili aj pri hrobe Anky na miestnom cintoríne, aby sa zamysleli nad odkazom mladého dievčaťa, ktoré  dokázalo veľmi pohotovo zvoliť „radšej smrť ako hriech“.


TSKE informoval Milan Diheneščík

Foto: archív Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove