Turistický deň Košickej eparchie

Košice, 9. máj (TSKE) V stredu 8.mája sa asi 800 účastníkov zúčastnilo tradičného májového Turistického dňa Košickej eparchie. Tohtoročná trasa spojila brehy Vinianskeho jazera s vodami Zemplínskej Šíravy. Rada pre mládež Košickej eparchie spolu s kňazmi michalovskeho protopresbyteratu, ktorí tento ročník turistického dňa pripravili, prispôsobili trasu putovania stále zvyšujúcemu sa počtu mladých rodín s deťmi. Po úvodnej modlitbe celá skupina pútnikov obišla Vianianske jazero a po modlitbe prvého desiatku ruženca začali stúpať juhozápadnými svahmi Vihorlatskeho pohoria do kopcov Malého a Veľkého Senderova. Druhý desiatok ruženca bol zároveň krátkym oddychom pod korunami zelených stromov pred záverečným výstupom. Treťou zastávkou bol samotný vrchol Senderova a zrúcaniny stredovekého chrámu sv. Kríža. Tu si všetci putujúci vypočuli krátku prednášku o dejinách tohto miesta a chrámu, počas ktorej sa mohli pokochať pohľadom na vody Zemplínskej Šíravy ako aj pohľadom na veľkú časť Východoslovenskej nížiny, ktorá sa pred nimi rozprestierala. Po modlitbe tretieho desiatku ruženca začala druhá polovica túry. Zostupovanie lesným chodníkom do katastra obce Kaluža prerušil krátky oddych počas modlitby štvrtého desiatku. Cieľom celého putovania boli brehy Zemplínskej Šíravy v obci Kaluža, kde na všetkých turistov okrem gulášu čakal aj sprievodný program.

Okrem kňazov michalovského protopresbyteratu veľkú pomoc pri zabezpečovaní tohtoročného Turistického dňa poskytli aj obce Vinné a Kaluža.


TSKE informovala Rada pre mládež Košickej eparchie

Foto: Rada pre mládež Košickej eparchie