V Dvoriankach sa konala duchovná obnova

Košice, 27. marec (TSKE) Vo farnosti Dvorianky sa 23. – 24. marca uskutočnila duchovná obnova pre členov Arcibratstva svätého ruženca a členov spolku Živého ruženca, ktorú viedol otec Metod Lukačik CSsR, viceprovinciál michalovskej provincie redemptoristov. V sobotu po slávení zádušnej svätej liturgie nasledovala modlitba posvätného ruženca s odovzdaním putovnej ikony Klokočovskej Bohorodičky do farnosti Stankovce. Program Krížupoklonnej nedele začal modlitbou posväteného ruženca a pokračoval svätou liturgiou, pri ktorej otec Lukáš Vojčík, správca farnosti, posvätil kríže. V závere sa člen farskej rady poďakoval otcovi Metodovi za jeho duchovné slová.

TSKE informoval Gabriel Čverčko

Foto: Gabriel Čverčko