V Kojšove sa uskutočnila krížová cesta a liturgia za baníkov

Košice, 30. august (TSKE) Veriaci farnosti Kojšov a pútnici z blízkeho i ďalekého okolia na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa 29. augusta vystúpili s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, na vrch pri Kojšove, na ktorom stojí banský kríž. Cestou rozjímali nad zamysleniami krížovej cesty, ktoré vladyka orientoval na skutočnosť pravdy v dnešnom svete.

Vladyka pri tejto príležitosti prítomným pripomenul, že povolanie každého je ohlasovať pravdu „vhod, či nevhod", ale aj upozornil na skutočnosť, že pravda sa u mnohých „nenosí“. Vysvetlil, že stále viac je potrebné si uvedomovať Ježišove slová: „poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí“ (Jn 8,32). Podotkol, že aj dnes sa stínajú hlavy, keď nie doslovne, tak odstraňovaním ľudí, ktorí chcú verejne hovoriť pravdu v spoločnosti, kde sa viac "nosí" hriech a neprávosť.

Sv. liturgia za účasti kňazov a veriacich bola zakončená panychídou za zosnulých baníkov, po ktorej bolo myrovanie a spoločné agapé. Celá slávnosť pokračovala poobedňajším futbalovým zápasom, kedy si sily zmerali miestni Kojšovčania proti mužstvu zloženému z členov spoločenstva Skala na čele s vladykom. Deň sa zavŕšil večerným posedením pri tradičným kojšovských „gruľovníkoch“, ktoré pripravili miestni veriaci.

TSKE informoval Tomáš Labanič