V Košiciach sa uskutočnilo eparchiálne kolo biblickej súťaže a olympiády

Košice, 25. apríl (TSKE) V priestoroch košického eparchiálneho úradu Košickej eparchie sa 24. - 25. apríla uskutočnilo eparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Víťazi Biblickej olympiády budú reprezentovať Košickú eparchiu na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 16. - 17. mája v Rožňave a družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach Biblickej súťaže, postupujú na metropolitné kolo, ktoré sa uskutoční v Prešove 9. - 10. mája 2017.

Výsledné poradie družstiev Biblickej olympiády
I. kat. (5. – 9. roč. ZŠ)
1. ZŠ Bidovce
2. ZŠ M.R.Štefánika Trebišov
3. ZŠ Strážske Michalovce
4. CSŠ Sečovce
5. ZŠ Komenského Sobrance
6. ZŠ s MŠ Borša

II. kat. (Gym a SOŠ)
1. GTA Košice
2. Gymnázium Komenského Trebišov

Výsledné poradie družstiev Biblickej súťaže
B. kat. (1. – 2. roč. ZŠ):
Farnosť Zosnutia Presv.Bohorodičky Trebišov
ZŠ Vinné Michalovce
CSŠ Sečovce
CZŠ s MŠ sv. Gorazda – Košice Ťahanovce
Farnosť Bežovce, Sobrance

B. kat. (3. – 4. roč. ZŠ):
1. ZŠ Komenského Trebišov
2. CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
3. Farnosť Sobrance
4. ZŠ Vinné Michalovce
5. CSŠ Sečovce
6. ZŠ Gelnica

TS KE informovala Monika Girovská.