V Košickej eparchii budú sláviť liturgie na podporu kultúry života

Košice, 26. september (TSKE) V októbri bude v slávení svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života a požehnania pre manželstvá a rodiny pokračovať Košická eparchia. Sväté liturgie za život sa budú sláviť v jednotlivých farnostiach po celom území eparchie. Pripájame harmonogram svätých liturgií s miestom a časom svätej liturgie

Projekt bol odsúhlasený v roku 2002 na plenárnom zasadnutí KBS. Do jeho realizácie sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac sú sväté omše na daný úmysel v inej diecéze.

UT
1. október
Košice - Nad Jazerom
Košice
17.30
ST
2. október
Lastomír
Michalovce
17.30
ŠT
3. október
Jasenov
Sobrance
17.30
PI
4. október
Helcmanovce
Spiš
17.00
SO
5. október
Trebišov - kláštor baziliánov
Trebišov
17.30
NE
6. október
Rad časť Hrušov
Maďarský
18.00
PO
7. október
Petrikovce
Michalovce
17.45
UT
8. október
Nižná Rybnica
Sobrance
08.00
ST
9. október
Košice - Furča
Košice
18.00
ŠT
10. október
Kuzmice
Trebišov
18.00
PI
11. október

Michalovce
17.30
SO
12. október
Sečovce
Sečovce
7.00
NE
13. október
Dobrá
Maďarský
10.00
PO
14. október
Novosad
Trebišov
18.00
UT
15. október
Kráľovce
Košice
7. 00
ST
16. október
Nacina Ves
Michalovce
18.00
ŠT
17. október
Sobrance
Sobrance
7.00
PI
18. október
Streda nad Bodrogom
Maďarský
17.00
SO
19. október
Vojčice
Trebišov
7.30
NE
20. október
Pusté Čemerné
Michalovce
10.00
PO
21. október
Lekárovce
Sobrance
17.00
UT
22. október
Košický Klečenov
Košice
18.00
ST
23. október
Michalovce - Topoľany
Michalovce
18.00
ŠT
24. október
Čičarovce
Maďarský
17.00
PI
25. október
Stanča
Trebišov
18.00
SO
26. október
Slovinky
Spiš
8.00
NE
27. október
Falkušovce
Michalovce
10.30
PO
28. október
Chorváty
Košice
17.30
UT
29. október
Porostov
Sobrance
18.00
ST
30. október
Zemplín
Maďarský
17.00
ŠT
31. október
Strážske
Michalovce
7.00


TSKE