V Košickej eparchii sa zavŕšila protopresbyterátna úroveň Biblickej olympiády a súťaže

Košice, 27. marec (TSKE) Po triednych a školských kolách Biblickej olympiády a Biblickej súťaže sa 18. - 26. marca uskutočnili protopresbyterátne kolá biblických súťaží v určených mestách Košickej eparchie. Organizáciu týchto kôl mali na starosti kňazi Komisie pre katechizáciu Košickej eparchie v spolupráci s Katechetickým úradom Košickej eparchie, duchovnými správcami a riaditeľmi škôl. Za celú Košickú eparchiu súťažilo 198 žiakov v 2 kategóriách Biblickej olympiády a v 2 kategóriách Biblickej súťaže. Spoločnou témou vybraných  kníh bolo Vernosť Pánovi. Do eparchiálneho kola, ktoré sa uskutoční v 9.–10. apríla na Eparchiálnom úrade v Košiciach, postupujú iba víťazné družstvá z každej kategórie z každého protopresbyterátu.

Na prvých miestach sa umiestnili družstvá:


Košice

Biblická súťaž

 • A. CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
 • B. CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice

Biblická olympiáda

 • I. kat. CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
 • II. kat. Gymnázium Edity Steinovej, Košice


Spišská Nová Ves

Biblická súťaž

 • A. Farnosť Gelnica
 • B. Farnosť Gelnica


Sobrance 

Biblická súťaž

 • A. ZŠ Komenského 12, Sobrance
 • B. ZŠ Vyšná Rybnica

Biblická olympiáda

 • I. kat. Gymnázium Sobrance


Kráľovský Chlmec

Biblická olympiáda

 • I. kat. ZŠ s MŠ Borša


Michalovce

Biblická súťaž

 • A. ZŠ Jovsa
 • B. ZŠ s MŠ Vinné

Biblická olympiáda

 • I. kat. ZŠ Mierová 1, Strážske


Sečovce

Biblická súťaž

 • A. CSŠ Kollárová 17, Sečovce
 • B. CSŠ Kollárová 17, Sečovce

Biblická olympiáda

 • I. kat. CSŠ Kollárová 17, Sečovce


Trebišov

Biblická súťaž

 • A. ZŠ Komenského Trebišov
 • B. Gréckokatolícka farnosť Trebišov

Biblická olympiáda

 • I. kat. ZŠ M.R.Štefánika, Trebišov
 • II. kat. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov


TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie.

Foto: Katechetický úrad Košickej eparchie