V Košickej eparchii vladyka Milan Chautur poďakoval protosynkelovi za 22 rokov služby

Košice, 31. marec (TSKE) Po 22 rokoch otec Vladimír Tomko ukončil službu protosynkela – generálneho vikára Košickej eparchie. Pri tejto príležitosti slávil 31. marca vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ďakovnú archijerejskú sv. liturgiu v košickej katedrále. Vladyka Milan vyjadril nádej, že aj keď otec Tomko odchádza do dôchodku, jeho kňazská služba bude aj naďalej spojená s Košickou eparchiou. V úrade protosynkela bol pri vysviacke väčšiny kňazov Košickej eparchie a zároveň sprevádzal všetkých košických seminaristov počas ich formácie v kňazskom seminári. Preto sa vladyka Milan Chautur rozhodol poveriť ho službou duchovného sprevádzania kňazov eparchie. V dekréte, ktorý mu odovzdal, ho zároveň potvrdil v hodnoti stavroforného mitráta s právom nosiť všetky insígnie, ktoré k tomuto cirkevnému vyznamenaniu patria.

Otec Vladimír Tomko, rodák z obce Okružná pri Prešove, bol vysvätený za kňaza v roku 1978. Ako kňaz pôsobil v niekoľkých farnostiach Prešovskej eparchie a na rôznych pozíciach na Gréckokatolíckom biskupskom úrade v Prešove. Po zriadení Apoštolského exarchátu v Košiciach bol v roku 1997 exkardinovaný z Prešovskej eparchie do novej cirkevnoprávnej jednotky. Ako protosynkel pomáhal vladykovi Milanovi Chauturovi budovať štruktúry a rozvíjať duchovný život na území Apoštolského exarchátu a neskôr aj Košickej eparchie.

Meno nového protosynkela – generálneho vikára Košickej eparchie bude zverejnené na Veľký štvrtok, 18. apríla 2019, v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky, kedy bude zároveň aj slávnostne uvedený do svojho úradu.

TSKE

Foto: Byzantinos