V košickej katedrále vladyka Milan Chautur umyl nohy dvanástim kňazom

Košice, 29. marec (TS KE) Prežívanie sviatkov Veľkej noci v Košickej eparchii začalo tradične vo Veľký štvrtok archijerejskou svätou liturgiou spojenou obradom umývania nôh. Hlavný slúžiteľ vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, v úvode liturgie posvätil antimenzióny, teda vyobrazenia Kristovho umučeného tela na kuse látky, v ktorom sú umiestnené ostatky svätého alebo blahoslaveného. Posvätený antimenzión sa užíva v každom východnom chráme na prestole a na ňom – na ostatkoch svätého sa slávia sväté liturgie.

Táto liturgia je obzvlášť spomienkou na ustanovenie kňazskej služby, preto sa jej účastní aj mnoho kňazov, aby spolu so svojím eparchom ďakovali Bohu za dar kňazstva. Vladyka Milan vo svojej homílii sa zameral práve na túto službu, ktorej podstata, ako upozornil, spočíva v pokore. Ako vysvetlil, táto pokora sa prejavuje jasnosťou a pravdou v reči človeka a to aj vo vzťahu k sebe samému, kedy pozná svoje slabosti a svoje hriechy tak, ako apoštoli. V závere vladyka povzbudil, že je to práve Božia milosť, ktorá tak ako apoštolov aj dnes ich nástupcov zdvíha k Bohu a vernosti službe, ktorej príklad dal samotný Kristus.

Ďalšou výnimočnosťou svätej liturgie je svätenia myra, ktoré biskup svätí po premenení chleba a vína na telo a krv Ježiša Krista. Toto myro sa následne prerozdeľuje pre každú farnosť, aby novopokrstení tam skrze myropomazanie, teda pomazanie týmto svätým myrom, mohli získať pečať daru Svätého Ducha a obsiahnuť tak Jeho dary.

Po svätej liturgii pri obrade umývania nôh vladyka Milan umyl nohy dvanástim kňazom tentokrát zo Sečovského a Spišskonovoveského protopresbyterátu, ako znak Kristovej pokory a služby, ktorá má sprevádzať život Jeho služobníkov.