V Novosade posvätili zrekonštruovaný ikonostas

Košice, 25. apríl (TSKE) Veľkonočný pondelok roku 2019 vo farnosti Novosad v okrese Trebišov sa výrazne zapísal do dejín miestnej cirkvi. Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 22. apríla obnovený ikonostas v Chráme svätého veľkomučeníka Juraja.

Počas slávnostnej svätej liturgie vladyka Milan pripomenul, že tak, ako obnovený ikonostas, sa aj každý veriaci i celá cirkev obnovuje Kristovým vzkriesením. Dôležité je však neostať na pol ceste, aktívne prežívať kresťanské hodnoty a podieľať sa na živote cirkvi.

Reštaurátorské práce trvali 5 rokov a prevažnú časť ich financovania tvorila štátna dotácia. Práce realizoval Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči. Terajší ikonostas inštalovali počas prvej väčšej obnovy chrámu, zrejme koncom 19., alebo až začiatkom 20. storočia. Veľmi výrazne pritom pomohli novosadskí rodáci z USA.

Pôvodný ikonostas, štýlovo blízky terajšiemu ikonostasu v gréckokatolíckom chráme v Sátoraljaujhely, je veľmi pravdepodobne súčasťou depozitu michalovského múzea. Tento, starší ikonostas, bol zrejme už v drevenej cerkvi, na mieste ktorej postavili v roku 1795 kamenný chrám.

Nový ikonostas úrovňou remeselného vyhotovenia i celkovým vyznením patrí medzi vydarené a hodnotné umelecké diela. Pri jeho realizácii sa podarilo vhodne spojiť náročné, bohato zdobené pozlátené prvky v duchu byzantskej tradície, s realisticky pôsobiacimi ikonami, zjavne inšpirovanými západným štýlom. Ambíciou miestnej farnosti je docieliť, aby celý novosadský chrám patril medzi najreprezentatívnejšie sakrálne priestory celej Košickej eparchie.

TSKE informoval Vladimír Seman.

Foto: Vladimír Seman, Roland Nosov