V Trebišove sa konal metodický deň pre učiteľov cirkevných škôl Košickej eparchie

Košice, 15. november (TSKE) Eparchiálny školský úrad Košickej eparchie zorganizoval 29. októbra pre učiteľov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Metodický deň v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Progrma sa začal svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR za účasti duchovných správcov cirkevných škôl.

V homílii vyzdvihol vladyka Milan ťažkú prácu pedagógov, aj prácu tých povolaní, ktorí pracujú s ľuďmi. Vysvetlil, že človek, ktorý prichádza denne do styku s ľuďmi je psychicky viac vyťažený, a potrebuje si odpočinúť, pričom pozornosť upriamil na Krista, ktorý volá k sebe preťažených a on ich posilní... Upozornil, že pedagógovia sa čoraz častejšie dostávajú do zložitých situáciách, lebo práve mladí ľudia, keďže sú pod tlakom nových ideológií, si volia nesprávny smer. Ako riešenie vyzdvihol čas v modlitbe pri Kristovi a vložiť sa do ochrany Presvätej Bohorodičky.

Prednášková časť dňa pokračovala v priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta a to v jednotlivých sekciách:
1) Základy manželského vzťahu
2) Pôst ako súčasť životného štýlu
3) Ako stimulovať reč dieťaťa a jeho komunikačné schopnosti v predškolskom a mladšom školskom veku
4) Ako ľahko riadiť svoj čas, aby nepretekal pomedzi prsty
5) Poruchy správania žiakov ZŠ a SŠ
6) Konštruktívne riešenie konfliktov v školských podmienkach

Metodický deň má pomôcť učiteľom získať nové vedomosti, poznatky a zvýšiť ich profesijné kompetencie.

TSKE informoval Peter Lazár.