Veriaci z farnosti Čeľovce navštívili pútnické miesta Litmanová a Ľutina

Košice, 1. október (TSKE) Veriaci z farnosti Čeľovce a filiálnych obcí Egreš a Plechotice navštívili 28. septembra pútnické miesta Litmanová a Ľutina. Duchovný program začal modlitbou posvätného ruženca a svätou liturgiou na hore Zvir. V popoludňajších hodinách pútnici navštívili Baziliku minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde okrem modlitebného programu sa mohli spoznať aj históriu a súčasnosť pútnického miesta. Pútnikov sprevádzal čeľovský farár otec Marekovi Kovaľ a otec Ľuboslav Petričko, správca farnosti Nižný Žipov.

TSKE informovala Marta Kľučárová.

Foto: Marta Kľučárová