Vladyka Milan Chautur navštívil Vyšné Remety

Už tradične navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vo Svetlý utorok 3. apríla Vyšné Remety. Spolu s otcom Michalom Baranom, administrátorom farnosti Vyšná Rybnica, do ktorej Vyšné Remety patria, slávil archijerejskú svätú liturgiu. V preplnenom chráme sv. Archanjela Michala spev viedol miestny mládežnícky zbor

Vladyka Milan Chautur sa vo svojej kázni upriamil na Krista, jeho vzkriesenie a udalosti, ktoré skrze Cirkev začali zmenu zmýšľania človeka. Upozornil, že ako apoštoli hlásali jeho vzkriesenie a život, tak súčasný svet hlása násilie a smrť. Vysvetlil, že práve skutočne vzkriesený Kristus bol dôvod, prečo boli apoštoli ochotní trpieť a položiť život mučeníckou smrťou. Napokon varoval pred snahou dnešného sveta odstrániť z verejného i súkromného života vzkrieseného Krista.

Veriaci ako symbol svojej vďačnosti darovali vladykovi perníkové srdce. Popoludní sa veriaci stretli s vladykom Milanom na priateľskom futbalovom zápase v neďalekej Vyšnej Rybnici.

TS KE informoval Richard Fučko