Vladyka Milan Chautur podaroval veriacim v USA ikonu Klokočovskej Bohorodičky

Košice, 25. september (TSKE) V rámci svojej púte po historicky významných miestach gréckokatolíckej ruténskej cirkvi v Európe, navštívili 24. septembra veriaci Parmskej eparchie zo Spojených Štátov Amerických Katedrálu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Pútnici v sprievode svojho vladyku Milana Lacha SJ sa spoločne s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, pomodlili Moleben k Presvätej Bohorodičke. V závere vladyka Milan Chautur podaroval kópiu ikony Klokočovskej Presvätej Bohorodičky Parmskej eparchii a odovzdal ju vladykovi Milanovi Lachovi. Kópia Klokočovskej Bohorodičky bude umiestnená vo farnosti Svätej Márie vo farnosti Marblehead, Ohio, a bude znakom jednoty a puta Ruténskej Gréckokatolíckej Cirkvi na oboch kontinentoch.

„Nech ochráni vaše rodiny v Amerike tak, ako ochraňuje naše na Slovensku,“ povedal vladyka Milan Chautur. Nasledovalo občerstvenie pre pútnikov na košickom eparchiálnom úrade.