Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas v Zbudzi

Košice, 7. marec (TS KE) V Krížupoklonnú nedeľu 4. marca slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu v cerkvi Premenenia Pána v Zbudzi, vo filiálnej obci farnosti Michalovce. Pred svätou liturgiou vladyka Milan posvätil nový ikonostas, ktorý dotvoril len nedávno zrekonštruovaný interiér východného chrámu. Liturgiu spevom viedol miešaný farský zbor i farský mládežnícky zbor.

V homílii vladyka pripomenul, že kríž je mocným znakom spásy, ale zároveň upozornil, že aj dnes je znamením, ktorému mnohí odporujú a proti nemu bojujú. Vysvetlil však, že pre tých, ktorí sú na ceste spásy, je pomocou a nenahraditeľnou posilou.

V závere slávnosti vladyka Milan poďakoval kurátorskemu zboru a všetkým dobrodincom, ktorí sa pričinili, že tento chrám je úplný, so všetkými prvkami východného chrámu. Napokon vyjadril prianie, aby naplno slúžil duchovnému rastu vo viere všetkých veriacich.

TS KE informoval Peter Kolesár