Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi Košickej eparchie na dôchodku

Košice, 2. február (TS KE) Pri príležitosti sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 2. februára sa stretol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku. Stretnutie začalo archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

V homílii vladyka Milan poukázal na trpezlivosť, ktorá priniesla sv. Simeonovi a Anne vytúžené stretnutie s Kristom. Upozornil, že toto stretnutie sa udialo práve uprostred povinností, ktoré Simeon a Anna konali trpezlivo. Napokon vladyka povzbudil k trpezlivému zachovávaniu duchovných povinností, skrze ktoré sa chce Boh priblížiť a stretnúť s každým človekom.

V závere sv. liturgie vladyka posvätil sviece, ako je to na tento sviatok zvykom. Nasledovalo stretnutie eparchu so spomínanými kňazmi a pracovníkmi eparchiálneho úradu, ktoré sa nieslo v priateľskom rozhovore.

Svieca, ktorá sa v tento deň svätí, je symbolom Krista a pripomína, že Božie svetlo je silnejšie než akákoľvek temnota, ktorou človek prechádza. Z toho dôvodu ľudia v ťažkých chvíľach prírodných pohrôm, hlavne búrok, doma zapaľovali maličký plamienok týchto posvätených sviečok a modlili sa, aby skrze túto modlitbu boli ochránení proti živlom, ktoré sú pre človeka nepremožiteľné.