Vladyka Milan Chautur vyslal koledníkov Dobrej noviny

Košice, 2. december (TSKE) Decembrová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach sa niesla v znamení vyslania koledníkov Dobrej noviny. Sláviteľ svätej liturgie košický eparcha Milan Chautur CSsR v homílii vyzdvihol fakt, že na svete existuje mnoho ľudí, ktorí sú bez vnútorného pokoja, pričom to, čo im chýba nájdu u Kniežaťa pokoja, ktorý sa narodil pre našu spásu. Veriacich povzbudil k pokániu a pôstu, ktoré majú slúžiť ako prostriedok k radostnému a pokojnému prežitiu sviatkov Narodenia Pána.

Po svätej liturgii a Molebene k Presvätej Bohorodičke vladyka Milan požehnal koledníkov Dobrej noviny, ako aj mladých v chráme a povzbudil ich k prinášaniu pokoja do svojich chrámov, farností a rodín.

TSKE informoval Vladimír Hűbler.