Vladykovia sa zúčastnili osláv sviatku sv. Mikuláša v gréckokatolíckom seminári v Prešove

Košice, 9. december (TSKE) V predsviatok svätého Mikuláša Divotvorcu, arcibiskupa lykijskej Myry, 5. decembra slávili seminaristi Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla Petra Godjčia v Prešove veľkú večiereň s lítiou, ktorej predseda prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, za účasti košického eparchu Milana Chautura CSsR, a vladyku Jána Eugena Kočiša, emeritného pražského pomocného biskupa.

Po sviatočnej večery do seminára prišiel vladyka Mikuláš so svojím sprievodom. Nasledovalo krátke divadelné pásmo seminaristov tretieho ročníka, po ktorom Mikuláš rozdal sladké dary. Na záver sa poďakoval svojím spolubratom v biskupskej službe, ktorí sa podelili o svoje zážitky so svätým Mikulášom. Po krátkom posolstve požehnali prítomné publikum, čím sa zakončil tento spoločný večer.

Prešovskí bohoslovci tretieho ročníka s Mikulášom počas nasledujúcich dní navštívili mnohé školy, sociálne zariadenia a charity. Nevynechali ani prešovský arcibiskupský a mestský úrad. Mikuláš vyzdvihoval hodnotu darovania seba samého a sám obdarovával drobnosťami všetkých okolo.

TSKE informoval Richard Fučko.
Video: Štefan Keruľ-Kmec ml.
Hudba: Ľuboslav Šebej