Vo Veľkom Ruskove bol posvätený dom spoločenstva SKALA

Košice, 22. október (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 20 októbra vo Veľkom Ruskove priestory nového domu Spoločestva kňazských a laických rodín (SKALA)

Slávnosť sa začala ďakovnou svätou liturgiou v miestnej Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne za účasti viacerých kňazov a početných laických rodín. Otec Peter Labanič, miestny správca farnosti, a otec Peter Horváth, poverený duchovným vedením spoločenstva, vyjadrili vďačnosť Bohu za milosti, ktoré udelil SKALE a cez ňu mnohým rodinám na Slovensku.

Počas následného Molebenu k Presvätej Bohorodičke sa prihovoril vladyka Milan a pripomenul posolstvo Bohorodičky z Fatimy, ktoré hovorí o tom, že posledný boj zvedie diabol o rodinu. Preto, ako vysvetlil, je dnes potrebné venovať sa rodinám oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Na konci molebenu zasvätil celé spoločenstvo SKALA Matke ustavičnej pomoci.

Z chrámu sa prítomní presunuli v sprievode k novej budove sídla SKALY, kde prebehla jej samotná posviacka. Pri záverečnom poďakovaní zaznel aj mohutný potlesk za nebojácny postoj vladyku Milana v boji o tradičnú rodinu.

Vznik spoločenstva sa datuje do roku 2004. V súčasnosti sa interne podieľa na jeho živote viac ako 100 rodín. Jeho hlavnou náplňou je obnova a posila kresťanského života rodín v dnešnej dobe.

TSKE informoval Peter Horváth.