Vyhlásenie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku

Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku na svojom 27. riadnom zasadnutí v pondelok 24. septembra 2018 v Prešove vydala vyhlásenie, ku ktorému sa svojím podpisom pridal aj pražský apoštolský exarcha:

„Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku vyjadruje svoju podporu vladykovi Milanovi Chauturovi CSsR, košickému eparchiálnemu biskupovi. Dôverujeme jeho vyjadreniu, ktorým odmietol vznesené obvinenie zo sexuálneho obťažovania. Modlíme sa zaňho a za skoré a objektívne ukončenie vyšetrovania. Zároveň sa modlíme za obete zneužívania a za to, aby sa čo najintenzívnejšie napomáhala nulová tolerancia voči skutkom zneužívania.“

Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita

Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup

Mons. Marián Andrej Pacák CSsR, torontský eparchiálny biskup

Mons. Ladislav Hučko, pražský apoštolský exarchaPrevzaté zo stránok Prešovskej archieparchie: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2932