Z Veľat putovali k blahoslaveným

Košice, 24. jún (TSKE) Gréckokatolícka farnosť Veľaty v spolupráci s Obecným úradom zorganizovala 22. júna tematickú púť s názvom Po stopách blahoslavených.

Prvou zastávkou bola Bazilika minor v Michalovciach, kde ich slovom sprevádzal otec Maroš Dupnák, CSsR. Po informáciách o kláštore, chráme, reholi redemptoristov i o blahoslavenom otcovi Metodovi Dominikovi Trčkovi nasledoval moleben, ktorý na hrobe mučeníka slávil otec Ivan Molčányi, farár farnosti Veľaty, spolu s otcom Petrom Šoltisom, farárom rímskokatolíckej farnosti Lastovce, do ktorej patrí obec Veľaty.

Ďalšou zastávkou bola obec Vysoká nad Uhom, kde pútnikov slovom sprevádzal rímskokatolícky kaplán z Pavloviec nad Uhom otec Peter Sabol. S radosťou konštatoval, že ide o prvú oficiálnu púť gréckokatolíkov k blahoslavenej Anke Kolesárovej.

Najprv bol predstavený Domček – pastoračné centrum a jeho aktivity a následne v rímskokatolíckom kostole bol predstavený životný medailón a zaujímavosti zo života i beatifikácie bl. Anky. Počas modlitby ruženca pútnici prichádzali na krátku súkromnú modlitbu pred relikviár s ostatkami blahoslavenej Anky, ktorý je umiestnený pred hlavným oltárom.

Treťou zastávkou vo Vysokej nad Uhom bol cintorín, presnejšie miesto, kde bola pochovaná dnes už blahoslavená Anka Kolesárová. Aj keď jej pozostatky boli z hrobového miesta už exhumované, predsa toto miesto stále slúži ako miesto modlitby.

V miestnej Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky pútnikov privítal otec Ján Maťaš, ktorý spolu s otcom Ivanom Molčányim slávil svätú liturgiu. Vo svojom príhovore vysvetlil ikonu blahoslavenej Anky, ktorá je umiestnená v chráme.

Cestou späť sa pútnici ešte zastavili na Gazdovskom dvore vo Veľkých Raškovciach, kde mohli ochutnať špeciality maďarskej kuchyne. Následne si pozreli miestnu farmu s viacerými nezvyčajnými  druhmi zvierat, Múzeum života predkov a tiež hangár s historickými automobilmi a motorkami.

TSKE informoval Ivan Molčányi.

Foto: archív farnosti