Zamestnanci košického eparchiálneho úradu vyšli na Rankovské skaly

Košice, 23. október (TSKE) Zamestnanci košického eparchiálneho úradu spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, utužili 17. októbra pracovný kolektív formou turistického výletu na Rankovské skaly. Východiskovým bodom bola horáreň neďaleko obce Rankovce v Slanskych vrchoch. Po občerstvení turistov odviezla Tatra V3S hlbšie do lesa. Počas niekoľko kilometrovej túry, ktorej sprievodcom bol otec Juraj Tomáš, farár v Zemplínskej Teplici sa zastavili aj pri výhľade na okolité kopce z Čiernych studničiek. V cieli sa zamestnanci občerstvili na úpätí skaly, odkiaľ sledovali krásu okolitej krajiny až po Slanský hrad a všetci sa zapísali aj do knihy pozdravov.

Po návrate k horárni už bol pripravený chutný guláš, ktorý uvaril miestny lesník Pavol Soták. Nasledovali neformálne priateľské rozhovory, ktoré boli vhodnou príležitosťou na vzájomné spoznávanie sa. V závere všetkých prítomných požehnal vladyka Milan a poprial šťastnú cestu a návrat domov.

Rankovské skaly je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Prešov. Nachádza sa v katastrálnom území obce Rankovce v okrese Košice-okolie v Košickom kraji.

TSKE informoval Štefan Ančočík.