Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove nasledovali stopy sv. Cyrila a Metoda

Žiaci druhého stupňa CZŠ sv. Juraja v Trebišove sa 17. septembra vybrali po stopách vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Asi sto detí najprv navštívilo baziliku Narodenie Panny Márie vo Vranove. Tu slávili Eucharistiu spoločne s miestnym dekanom otcom Štefanom Albičukom.

Ten počas homílie pripomenul deťom dôležitosť sĺz, keďže v bazilike na hlavnom oltári je obraz Panny Márie, ktorý v minulosti ronil krvavé slzy. Po omši si vypočuli odbornú prednášku o histórii zázračného obrazu, samotnej baziliky a pavlínskeho rádu, ktorý spravuje tento chrám. Na bočnom oltári sv. pápeža Klimenta s obrazom, ktorý tam bol v minulosti prenesený z hradu Čičva, kde bola voľakedy aj kaplnka sv. pápeža Klimenta. Podľa starobylej legendy po tejto historickej ceste voľakedy prechádzali sv. Cyril a Metod, resp. ich žiaci. Práve títo na hrade založili kaplnku so svätcom pápežom Klimentom, ktorý bol patrónom ich misie.

Potom nasledoval výstup na zrúcaniny samotného hradu. Tu mohli žiaci vidieť rekonštrukčné práce a aj pravdepodobné miesto kaplnky, kde sa voľakedy modlili aj svätí vierozvestcovia. Z kaplnky dnes ostalo už len jedno gotické okno.

TSKE informovalo vedenie CZŠ